خاصیت سماق در ممانعت از ترکیب گلوکز با مولکولهای پروتئین های حیاتی بدن تا میزان 8/8 درصد باعث شده تا این گیاه برای بیماران مبتلا به دیابت مفید تشخیص داده شود.

درمان رماتیسم  ، نقرس و خاصیت ضد میکروبی این گیاه نیز به اثبات رسیده است.