دانشمندان دانشگاه هلیسنکی فنلا‌ند در بررسیهای خود پروتئینی را به نام تری پپتید کی دی آی در بافتهای آسیب دیده مغز و نخاع یافتند که اثر ترکیبات سمی موجود در بافت های عصبی صدمه دیده را خنثی می کند و در ترمیم سلولهای‌عصبی آسیب دیده موثر است.

دانشمندان امیدوارند با استفاده از این پروتئین به شیوه جدیدی برای درمان آلزایمر و پارکینسون دست یابند .