نتایج تحقیقات دانشمندان هاروارد حاکی است خوردن چای احتمال ابتلا به بیماری دیابت نوع دوم را در افراد میانسال و زنان جوان کاهش می دهد.
طبق تحقیقاتی که روی 88 هزار زن در یک مطالعه انجام شد مشخص گردید مصرف مقدار زیادی چای چه دارای کافئین و چه بدون کافئین خطر این بیماری را بسیار پایین می آورد و خوردن حتی 1 فنجان چای در روز 13 در صد و خوردن 4 فنجان یا بیشتر احتمال پیدایش این بیماری را 47 در صد کم می کند.
کم شدن خطر دیابت در صورتی است که چای خالص باشد و در صورتیکه همراه قهوه بوده و یا فیلتر شده باشد تاثیری در کاهش احتمال ابتلا به این بیماری ندارد.