مطالعات نشان می دهد، مردهایی که خوش بین هستند کمتر در معرض مرگ ناشی از عارضه های قلبی قرار دارند.
پژوهشگران در کشور هلند 545 مرد بین سنین 84-64 را برای مدت 15 سال تحت نظر داشتند که هیچ یک از این افراد سابقه ناراحتی قلبی درزمان شروع مطالعه نداشتند. یافته هایی که در طول این سال ها و طی آزمون های مختلف به دست آمده عبارتند از:
- مردان خوش بین در طول مطالعه کمتر از بیماری های ناشی از قلب فوت می کردند.
- مردان خوش بین تمایل داشتند در حالی که مسن تر می شوند خوش بین باقی بمانند.
اظهار نظرهای محققین:
- خوش بینی حتی نسبت به وضعیت بیماری وخیم و مرگ قریب الوقوع نیز کاملاً با سلامت جسمی ارتباط دارد.همچنین در کاهش خطر مرگ ناشی از عروق قلبی در خانم ها حائز اهمیت است و به معنای سرگرم بودن در زندگی معمولاً با انتظارات مثبت نسبت به آینده است.
آزمون کوتاه خوش بینی
شما معمولاً نصفه پر لیوان را می بینید یا نصفه خالی آن را؟ شما می توانید میزان خوش بینی خود را با آزمون کوتاه و ساده درجه بندی نمایید:
این اظهارات را بخوانید و سپس تصمیم بگیرید آیا شما خوش بین، تا حدی خوش بین و یا بدبین هستید:
۱ - من هنوز انتظارات زیادی از زندگی دارم.
۲ - من چشم به آینده ندارم و نمی دانم چه چیزی در پیش روی من در سال های آینده قرار می گیرد.
۳ - به نظر می رسد که لحظات زندگی من به کندی پیش می رود.
۴ - من هنوز برای آینده خیلی برنامه ها دارم
راهنمایی هایی برای امتیاز دادن
اظهار نظر شماره 1: چنانچه شما کاملاً موافق هستید به خودتان 2 امتیاز بدهید، یک امتیاز اگر تا حدی موافق هستید و یا نمی دانید و اگر موافق نیستید هیچ گونه امتیازی به شما تعلق نمی گیرد.
اظهار نظر شماره 2:چنانچه شما کاملاً موافق هستید هیچ امتیازی به شما تعلق نمی گیرد، یک امتیاز اگر که شما تا حدی موافق هستید یا نمی دانید و 2 امتیاز اگر که موافق نیستید.
اظهار نظر شماره 3:اگر که کاملاً موافق هستید هیچ امتیازی ندهید، یک امتیاز اگر که شما تا حدی موافق هستید یا نمی دانید و دو امتیاز اگر که موافق نیستید.
اظهار نظر شماره 4:اگر که شما کاملاً موافق هستید 2 امتیاز به خود بدهید، اگر تا حدی موافق هستید و یا نمی دانید یک امتیاز و هیچ گونه امتیازی ندهید اگر موافق نیستید.
طبق باور محققان، امتیازات شما هر چقدر بیشتر باشد به همان اندازه خوش بین هستید آیا تنها خوش بینی کافی است؟
مطالعات اثبات نمی کند که خوش بینی به تنهایی قلب شرکت کنندگان را نجات می دهد، افراد خوش بین شاید تمایل بیشتری دارند تا از خودشان مراقبت به عمل آورند و یا این که با معضلات و گرفتاری ها، بهتر خود را وفق دهند.
از مهم ترین مواردی که می تواند بر روی قلب انسان ها تأثیرگذار باشد می توان به سیگار کشیدن، فعالیت های بدنی، بیماری قند، فشار خون بالا، نمایه توده بدن (BMI) و مشکلات ناشی ازدواج اشاره نمود.
آیا با خوش بینی بیشتر می توانید به سلامت قلب خود کمک کنید؟
هنوز به درستی معلوم نشده که شخص بتواند خطر بیماری عروقی خود را توسط بالا بردن میزان خوش بینی کاهش بدهد یا خیر.
گرچه به نظر پیچیده می آید ولی ثابت شده که انواع مختلف روان درمانی می تواند نقش مؤثری در بهبودی جسمی بیماران ایجاد کرده و این بهبودی سالیان زیادی تداوم پیدا خواهد کرد.