مصرف مواد غذایى حاوى اسید چرب امگا -۳ به ویژه غذاهاى دریایى همچون ماهى و میگو در پیشگیرى از بروز آسم، افسردگى و سردردهاى میگرنى مؤثر است.
گروهى از دانشمندان با بررسى ارتباط رژیم غذایى افراد و بروز آسم دریافتند مصرف غذاهاى دریایى به دلیل داشتن ماده مغذى اسید چرب امگا - ۳ در پیشگیرى و حتى درمان آسم در افراد به ویژه در کودکان نقش دارد.
همچنین ، نتایج تحقیقات دیگرى حاکى است میزان اسید چرب امگا - ۳ در خون افرادى که دچار افسردگى هستند کمتر از میزان طبیعى است.
مصرف مواد غذایى حاوى امگا - ۳ چند روز قبل از شروع عادت ماهانه از فشار رحمى و دردهاى سیکل ماهانه مى کاهد.