مصرف قهوه و چاى خطر آسیب دیدگى کبد را در افرادى که آهن خونشان زیاد است و دچار اضافه وزن هستند را کاهش مى دهد. تحقیق بر روى بیش از ۱۰ هزار نفر نشان داد خطر ابتلا به بیمارى کبدى مزمن در افرادى که روزانه ۲ فنجان یا بیشتر قهوه یا چاى مى نوشند، نصف مى شود. البته لازم به ذکر است نوشیدن چاى یا قهوه در مقابل عفونت هاى ویروسى که باعث بیمارى هاى کبدى مى شود، از بدن محافظت نمى کند. ولى در مورد افرادى که در معرض خطر ابتلا به بیمارى هاى کبدى قرار دارند، مصرف چاى و قهوه مى تواند عامل مهمى در کاهش بروز این بیمارى باشد.