دانشمندان در حال رشد دادن قلب انسان در آزمایشگاه هستند که به اعتقاد آنها می تواند در چند هفته دیگر تپیدن را آغاز کند. ساخت این قلب برای میلیون ها بیمار قلبی نوید بخش است.

به گزارش ایرنا، این آزمایش گام مهمی به سوی ساخت نخستین قلبی است که در بدن خود بیمار رشد می کند . این شیوه می تواند راه را برای ساخت کبد، ریه و کلیه های سفارشی نیز هموارکند.

این اعضا در واقع با برداشتن سلول های ماهیچه ای از عضوهای اهدا شده افراد مرده و قرار دادن آنها در داربست بافت همبند قلب ساخته می شوند.

محققان سپس سلول های بنیادی را به این ترکیب تزریق کردند. این سلول ها در اطراف این ساختار رشد می کنند و در نهایت به سلول های سالم قلب تبدیل می شوند.

«دوریس تیلور» متخصص پزشکی باززا در دانشگاه مینه سوتا گفت: این قلب ها در حال رشد هستند و امیدواریم هفته آینده نشانه هایی از تپش را در آن مشاهده کنیم.

وی با اشاره به این که در مسیر تولید یک قلب کاملا فعال و عملیاتی باید بر موانع بسیاری فائق بیایند، افزود: پیش بینی من فرارسیدن روزی است که رشد و تولید یک عضو کامل قابل پیوند امکان پذیر می شود.

بیمارانی که پیوند معمولی قلب انجام می دهند باید تا آخر عمر، برای سرکوب سیستم ایمنی خود از دارو استفاده کنند.این کار می تواند خطر افزایش فشار خون، نارسایی کلیوی و دیابت را در پی داشته باشد. اگر این قلب های جدید را بتوان با سلول های بنیادی خود بیمار ساخت، خطر رد پیوند کمتر می شود.عضو های رشد یافته در آزمایشگاه با سلول های بنیادی که قابلیت تبدیل شدن به انواع بافت های مختلف را دارند، ساخته شده اند.

این گروه از پژوهشگران در حال حاضر قلب های تپنده موش و خوک را در آزمایشگاه رشد داده اند.اگرچه این قلب ها برای ادامه حیات حیوان بسیار ضعیف هستند اما این پژوهش گام مهمی به سوی تولید عضو های سفارشی و اختصاصی است.

با این حال، رقابت برای ساخت یک قلب کارا با موانع بسیاری رو به روست. یکی از بزرگترین این مشکلات اکسیژن رسانی کافی به عضو از طریق یک شبکه پیچیده از رگ های خونی است.

دانشمندان همچنین باید از این که سلول های قلبی در زمان درست می تپند، اطمینان حاصل کنند.

نتایج این تحقیقات در کنفرانس سالانه کاردیولوژی آمریکا در نیواورلئان ارایه شده است.