نتایج تحقیقات جدید دانشمندان نشان می دهد که اعتیاد فقط یک مشکل رفتاری ساده نیست بلکه در واقع یک اختلال مزمن مغزی است.

دانشمندان: اعتیاد یک اختلال مغزی است نه یک مشکل رفتاری

 

به گزارش لایو ساینس،انجمن پزشکی اعتیاد آمریکا پس از چهار سال تحقیق با حضور بیش از 80 متخصص، تعریف جدیدی از اعتیاد ارایه کرد.
دکتر' مایکل میلر ' رییس سابق انجمن پزشکی اعتیاد امریکا گفت: اعتیاد فقط یک مشکل اجتماعی، اخلاقی و یا مجرمانه نیست. بلکه یک مشکل مغزی است که موجب بروز رفتارهایی در تمام زمینه ها می شود .
وی افزود: بسیاری از رفتارهای ناشی از اعتیاد موجب بروز مشکلات واقعی و اقدامات مجرمانه می شود . اما بیماری اعتیاد از مغز ناشی می شود نه از مواد مخدر و در حقیقت ریشه عصب شناختی دارد نه اقدامات خارجی.
این تعریف جدید همچنین اعتیاد را یک بیماری اولیه توصیف می کند که نتیجه عوامل دیگر مانند مشکلات روحی یا روانپزشکی نیست.
اعتیاد نیز مانند بیماری قلبی و دیابت یک بیماری مزمن است. از این رو باید بیماری در تمام عمر فرد، درمان، مدیریت و نظارت شود.
دو دهه فعالیت تحقیقاتی عصبی، پژوهشگران انجمن آمریکایی پزشکی اعتیاد را متقاعد کرد تا اعتیاد را با توجه به آنچه که در مغز روی می دهد، دوباره تعریف کنند.
تحقیقات نشان داده است که اعتیاد مدار پاداش مغز را تحت تاثیر قرار می دهد.مدار پاداش مغز که انگیزه کنترل و قضاوت را هدایت می کند ، مغز افراد معتاد را تغییر می دهد و موجب می شود فرد به طور نامعقولی خواستار پاداش هایی مانند الکل و یا دیگر مواد مخدر شود.
دکتر 'راجو هاجلا ' رییس سابق انجمن پزشکی اعتیاد کانادا و رییس کمیته تعریف جدید اعتیاد از انجمن پزشکی اعتیاد آمریکا گفت: سالها در مورد این که آیا معتادان در مورد رفتار خود حق انتخاب دارند یا خیر ، اختلاف نظر وجود داشته است.
وی افزود: این بیماری در تفکر، احساسات و ادراک فرد تغییر ایجاد می کند و موجب می شود رفتارهایی از او سربزند که از دیدگاه اطرافیانشان غیر قابل درک باشد.
هاجلا اظهار داشت: اعتیاد یک انتخاب نیست بلکه رفتارهای اعتیادآمیز در واقع نشان دهنده بیماری است نه دلیل آن. با این حال اختیار و انتخاب نیز در این امر موثر است.از آنجا که هیچ قرصی نمی تواند به تنهایی اعتیاد را درمان کند، 'انتخاب بهبودی' توسط فرد برای از بین رفتن رفتارهای ناسالم الزامی است.

منبع : ایرنا