پژوهشگران شیوه ای ارایه کردند که سلول های بنیادی را به تولید سلول های قلبی ترغیب می کند. با این شیوه قلب آسیب دیده می تواند خود را ترمیم کند.

خود ترمیمی قلب با سلول های بنیادی

به گزارش دیلی میل، دانشمندان چینی، خانواده ای از مولکول ها را شناسایی کرده اند که سلولهای بنیادی را به سلول های قلبی ضربان دار تبدیل کنند.

دانشمندان معتقدند کشف این مولکول های دارای منشا قلبی، می تواند راه را برای ارایه درمان های جدیدی برای بیماری های قلبی هموارکند.

نتایج این تحقیقات در نشریه Journal of Chemistry and Biology منتشر شده است.

'تائو ژونگ ' از دانشگاه فودان در شانگهای و مجری این تحقیقات گفت: با وجود پیشرفت های علم پزشکی مدیریت سکته قلبی و نارسایی قلبی هنوز یک چالش مهم است.

به گفته وی ارایه درمان هایی که باززایی عضله های قلبی را در مناطق دچار سکته تحریک کند، برای بیماران قلبی بسیار مهم است .

منبع : ایرنا