محققان استرالیایی آزمایشی ارایه کرده اند که غربالگری سرطان سینه را با استفاده از تار مو امکان پذیر می کند. این آزمایش می تواند جایگزین معتبری برای ماموگرافی باشد.

1390/11/08 - 12:06

به گزارش ساینس دیلی، شرکت SBC Research ، هشتاد بیمار را مورد آزمایش قرار داده است . قصد آنها تایید این فرضیه بود که زنان مبتلا به سرطان سینه میزان بسیار بیشتری فسفولیپید در جریان خونشان دارند و این میزان در موهای آنها قابل تشخیص است.

این شرکت که قصد تجاری سازی این آزمایش را دارد، اعلام کرد که این آزمایش می تواند برای زنان در تمامی سنین به عنوان یک شیوه غربالگری اولیه مورد استفاده قرار گیرد.

این در حالی است که شیوه ماموگرافی عمدتا برای زنان بالای 50سال کاربرد دارد.

محققان دراین آزمایش ، شیوه خود را بر پایه این کشف قرار دادند که موی زنان مبتلا به سرطان سینه ساختار سلولی متفاوتی نسبت به سایر زنان دارد.

آنها از فناوری سینکروترون اشعه ایکس برای تشخیص 70 درصد زنانی که سرطان سینه داشتند، استفاده کردند. در این آزمایش مشاهده شد حلقه ای در موهای زنان سرطانی وجود دارد که در موهای افراد سالم نیست.

اما محققان اکنون راهکار دیگری را به کار گرفتند و براین باورند که این راهکار آزمایش دقیق تری است.

آنها فردی را یافتند که با وجود داشتن حلقه در موی خود مبتلا به سرطان سینه نبود.

دانش پژوهان دریافتند این فرد از روغن زیتون برای تغذیه موهای خود استفاده می کرده است و پس از آن که این روغن را کنار گذاشته و حلقه ها نیز ناپدید شده اند.

از این رو دانشمندان دریافتند این حلقه موجود در موهای این افراد لیپیدی است.

فرضیه این بود که تومور موجب افزایش لیپید در بیماران می شود و این لیپید به جریان خون وارد و در تار مو تلفیق می شود.

محققان به شواهدی دست یافته اند که نشان می دهد محتوای لیپیدی در غشای سلول های سرطانی در مقایسه با بافت طبیعی افزایش می یابد.

غشای سلول ها از لیپید تشکیل شده اند و آنچه که ظاهرا در سرطان سینه روی می دهد این است که خاصیت سیالی این لیپیدها افزایش می یابد و دانشمندان فکر می کنند به این دلیل است که سرطان قابلیت تهاجم دارد.

منبع : ایرنا