سازمان جهانی آلرژی اعلام کرد: در حال حاضر حدود 300 میلیون نفر در سراسر جهان به آسم مبتلا هستند و این آمار تا سال 2025 به 400 میلیون نفر می رسد.

1391/01/29 - 11:35

به گزارش ساینس دیلی، 'روبی پاوانکار' مدیر سازمان جهانی آلرژی در بیانیه ای که دیروز دوشنبه به مناسبت آغاز هفته جهانی آلرژی منتشر شد افزود: 30 تا 40 درصد جمعیت جهان از بیماری آلرژی رنج می برند و شیوع این اپیدمی رو به افزایش است.

مارک کوالسکی رییس کمیته سازماندهی هفته جهانی آلرژی نیز طی بیانیه ای اعلام کرد: افزایش آلرژیهای مختلف در یک فرد، وضعیت آلرژی را در جهان دشوار تر کرده و از این رو یک رهیافت واحد برای تشخیص و درمان آلرژی بسیار لازم و ضروری است.

در این بیانیه سازمان جهانی آلرژی خواستار راهبرد های متمرکز و واحد برای درمان بیماران شد.

16 تا 22 آوریل( 28 فروردین تا 3 اردیبهشت) هفته جهانی آلرژی نام گذاری شده است.

سازمان جهانی آلرژی یک اتحاد بین المللی از 89 انجمن منطقه ای و ملی آلرژی، آسم و ایمنی شناسی است و مقر آن در آمریکاست.

منبع : ایرنا