محققان انگلیسی در آستانه آغاز مطالعه ای هستند تا دریابند آیا استرس می تواند منجر به زوال عقل شود یا خیر.

به گزارش دیلی میل، این بررسی که با بودجه انجمن آلزایمر انگلیس انجام می شود، 140 بیمار مبتلا به اختلال شناختی خفیف یا مرحله ' پیش- زوال عقل' را به منظور مشاهده چگونگی تاثیر استرس بر بیماری آنها بررسی خواهند شد.

این محققان به مدت 18 ماه هر شش ماه یک بار از داوطلبان نمونه خون و بزاق خواهند گرفت و نشانگرهای زیستی میزان استرس را اندازه گیری کنند.

آنها امیدوارند تحقیقات شان به ارائه شیوه هایی برای پیشگیری از زوال عقل بیانجامد.

نتیجه این تحقیقات می تواند زمینه ای برای درمانهای جدید یا شیوه های بهتری برای مدیریت بیماری ارائه کند.

افراد مبتلا به اختلال شناختی خفیف در خطر ابتلا به زوال عقل قرار دارند ، این در حالی است که وضعیت برخی از این افراد ممکن است ثابت بماند و برخی نیز بهبود یابند.

تحقیقات پیشین حاکی از آن بود استرس در میانسالی می تواند خطر ابتلا به آلزایمر را افزایش دهد.

مطالعات محققان سوئدی بر روی هزار و 500 زن به مدت 35 سال نشان داد خطر ابتلا به زوال عقل در زنانی که در میانسالی خود استرس داشتند حدود 65 درصد بیشتر از آنهایی است که چنین استرسی را تجربه نکرده بودند.

دانشمندان اسکاتلندی نیز که با انجام مطالعاتی بر روی حیوانات به این باور رسیده اند که ارتباط بین استرس و زوال عقل می تواند ناشی از هورمون هایی باشد که در بدن در واکنش به استرس تولید می شوند و از سوی دیگر در عملکرد مغز اختلال ایجاد می کنند

پروفسور کلیو هولمز از دانشگاه ساوت همتون انگلیس و مجری این بررسی های جدید می گوید:' همه ما رویدادهای استرس زایی را تجربه می کنیم. می خواهیم دریابیم چگونه این استرس می تواند به یک عامل خطر برای بروز آلزایمر تبدیل شود.

منبع : ایرنا