محققان دانشگاه 'MIT' آمریکا موفق به کشف و توسعه یک نانوذره جدید شده اند که منجر به کوچک شدن تومور می شود.

کشف یک نانوذره جدید که تومور را کوچک می کند

به گزارش پایگاه علمی 'ساینس'، اولین مرحله آزمایش این نانوذرات روی موش موفقیت آمیز بوده است.

محققان با استفاده از توالی ‍‍ژنوم سلول های سرطانی تعداد زیادی از ژن هایی را که در سلول های سرطانی جهش یا افزایش می یابند، شناسایی کرده اند و این رویکرد منجر به ارایه روش مناسبی برای درمان سرطان شده است.

در این راستا مشکل اصلی، آزمایش تمام این موارد به صورت همزمان است.

برای تسریع در این فرآیند محققان دانشگاه 'MIT' آمریکا یک نانوذره ارائه کرده اند که با استفاده از آن می توان هدفگیری دارو را در موش به صورت همزمان مشاهده کرد.

نتیجه این تحقیقات نشان می دهد نانوذراتی که پروتئینی موسوم به 'ID4' را مورد هدف قرار می دهند، منجر به کوچک شدن تومور می شوند.

هم اکنون این نانوذرات سلول های سرطانی تخمدان را مورد هدف قرار داده اند، ولی محققان بر این باورند که در آینده ای نزدیک و با توسعه این نانو ذرات، تحول عظیمی در علم پزشکی برای درمان انواع سرطان پیش روی پزشکان قرار می گیرد.

منبع : ایرنا