به گزارش ایرنا از انجمن چشم پزشکی ایران، دکتر هوشنگ فقیهی اظهار داشت: در پانل های این کنگره، افراد دارای بیماری های پیچیده چشمی معرفی و بیماری آنها بررسی می شود. در این پانل ها مواردی که حتی پس از مشاوره های پزشکی برای چشم پزشکان قابل تشخیص نبوده و برای درمان به نتیجه مطلوبی نرسیده اند، مطرح و درمورد ادامه روند درمان برای دستیابی به بهترین نتیجه، نظرخواهی می شود.
وی ادامه داد: همچنین متخصصان دعوت شده از سایر کشورها، در این پانل ها و کارگاه ها به ارایه آخرین دستاوردهای حوزه چشم پزشکی می پردازند که در نتیجه آن سطح علمی متخصصان ایرانی نیز افزایش می یابد.
وی گفت: در این کنگره بیماری های مهم چشمی همچون بیماری های مربوط به قرنیه، شبکیه و استرابیسم، گلوکوم و اکولوپلاستیک واربیت مطرح و بررسی می شود.
بیست و سومین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران از ششم تا نهم آبان ماه امسال در مرکز همایش‌های بین المللی رازی تهران برگزار می‌شود.