انجمن دندانپزشکی کالیفرنیا اعلام کرد:معاینات دهان و دندان راهی برای تشخیص سرطان سر و گردن است و دندانپزشکان و بهداشت یاران دهان و دندان می توانند در تشخیص اولیه سرطان سر و گردن کمک کنند.

به گزارش گروه اخبار علمی ایرنا از پایگاه خبری ایندیپندنت، این انجمن با انتشار بیانیه ای اعلام کرد : معاینات منظم دهان و دندان برای تشخیص سرطان سر و گردن در درجه اول اهمیت قرار دارند. دندانپزشکان می توانند به راحتی با چک کردن پشت گلوی فرد و بررسی توده در گردن، به تشخیص زودرس سرطان سر و گردن کمک کند.
از سوی دیگر انسان ها با دندانپزشک خود بیش از متخصصان دیگر در ارتباط است و تشخیص هر گونه ناهنجاری در دهان توسط دندانپزشک می تواند به غربالگری کامل این نوع سرطان منجر شود.
در این روش که بدون درد یا ناراحتی و بسیار ارزان است، دندانپزشک به دنبال بافت های غیر طبیعی ، مشکوک و ضایعات می گردد و در صورتی که این زخم ها در دهان دیده شود، می توان با استفاده از نور فلورسنت، و یا بیوپسی بافت غیر طبیعی مشکوک به سرطان دهان را کشف کرد.