به کودکان پفک و چیپس ندهید

محققان باز هم از مضرات چیپس و پفک مى گویند .
پژوهشگران اعلام کردند بررسیهاى جدید آنان نشان مى دهد مصرف ماده نارنجى رنگ تارترازین موجود در پفک موجب اختلالا ت رفتارى ، اضطراب ، پرخاشگرى و تندخویى در کودکان مى شود.
مصرف پفک همچنین موجب پوسیدگى دندان، کاهش اشتها، عقیمى و نابارورى درآینده خواهد شد.
به گفته محققان مصرف چیپس هم به علت وجود مواد سرطانزا بسیار خطرناک است.

/ 0 نظر / 9 بازدید