ناتوانی جنسی به بیماری قلبی منجر می شود

بر اساس نتایج تحقیقات دانشمندان ، مردانی که در ابتدا هیچ مشکلی جنسی ندارند اما در سالهای بعد دچار اختلالات نعوذی می شوند 25 درصد احتمال دارد که به بیماری های قلبی عروقی مبتلا شوند.

علت زمینه ای اختلالات نعوذی و بیماری های قلبی نقص در فعالیت اکسید نیتریک است. این مولکول در عروق خونی تولید می شود و باعث اتساع عروق می شود. بنابراین اختلال در کارکرد این ماده در پیدایش هر دو بیماری نقش دارد.
طبق این تحقیقات مردان مبتلا به اختلات نعوذی بهتر است از نظر وجود عوامل خطر بیماری های قلبی عروقی هم بررسی شوند.
/ 0 نظر / 4 بازدید