برای جلوگیری از تحلیل‌ قوای‌ ذهنی‌ خود چای‌ سبز بنوشید

دانشمندان می گویند استفاده از چای سبز از تحلیل رفتن قوای ذهنی و فکری انسان جلوگیری می کند. افرادی‌ که‌ مرتب‌ چای‌ سبز ‌می‌نوشند در دوران‌ کهولت‌ سن‌ ، کمتر از دیگران‌ دچار تحلیل‌ قوای‌ ذهنی‌ می‌شوند‌.
پژوهشگران‌ دریافتند قوای‌ ذهنی‌ و شناختی‌ زنان‌ و مردانی‌ که‌ بیشتر چای‌ سبز می‌نوشند ، نسبت‌ به‌ افراد دیگر بهتر است.‌ این‌ یافته‌ها بر اساس‌ مطالعات‌ ازمایشگاهی‌ بوده‌ است‌ که‌ نشان‌ می‌دهد چای‌ سبز حاوی‌ ترکیباتی‌ است‌ که‌ از تحلیل‌ سلول‌های‌ مغزی‌ همانند آنچه‌ در بیماری‌ آلزایمر و پارکینسون‌ روی‌ می‌دهد ، جلوگیری‌ می‌کند‌.

/ 1 نظر / 8 بازدید

عالی بود