برنامه تولید سلول های بنیادی گونه های جانوری آغاز شد

دانشمندان آمریکایی اعلام کرده اند، برای نخستین بار سلول های بنیادی گونه های جانوری در حال انقراض را تولید کرده اند تا زمینه شکل گیری یک بانک ویژه برای جلوگیری از حذف کامل این گونه ها فراهم شود.

برنامه تولید سلول های بنیادی گونه های جانوری  آغاز شد

به گزارش خبرگزاری فرانسه، دانشمندان از این راه می توانند ده ها گونه جانوری در حال انقراض را از خطر نیستی حفظ کنند.
'اولیور رایدر' رییس بخش ژنتیک در باغ وحش شهر سن دیه گو در کالیفرنیا، تولید سلول های بنیادی را بهترین روش برای مهار روند انقراض گونه های جانوری به حساب می آورد، اما معتقد است این روش همیشه عملی نیست.
وی افزوده است: دانش و عملکرد سلول های بنیادی درجاتی از امیدواری ایجاد می کند. اکنون دیگر این گونه ها محکوم به انقراض کامل نیستند، هرچند در محیط زیست طبیعی اثری از آن ها نباشد.
کرگدن سفید در حال انقراض از جمله حیواناتی است که رایدر در زمره 'باغ وحش سلول های بنیادی' قرار داده است.

منبع : ایرنا

/ 0 نظر / 11 بازدید