تاثیر ویتامین دی بر درمان سل

ویتامین دی بر درمان بیماری سل موثر است. پژوهشگران با بررسی 131 فرد دریافتند ویتامین دی توانایی دستگاه ایمنی بدن را در برابر باکتری بیماری های تنفسی افزایش می دهد و باعث کاهش رشد این باکتری ها در بدن می شوند.

دانشمندان از مبتلایان به بیماری سل نمونه هایی خون گرفتند و میزان وجود باکتری توبرکلوزیس عامل بیماری سل را در نمونه خون آنان بررسی کردند و با تقسیم مبتلایان به دو گروه ، در یک گروه مصرف ویتامین دی را آغاز کردند ، پس از 6 هفته از هر دو گروه دوباره خون گرفتند و میزان تغییرات باکتری توبرکلوزیس را در خون آنان بررسی کردند . بررسی دانشمندان نشان داد رشد بیماری سل در گروهی که ویتامین دی مصرف کرده بودند کمتر از گروه دیگر بود و تجزیه خون آنان نشان داد که رشد باکتری مولد بیماری سل در این گروه 20 درصد کاهش یافته است . به گفته دانشمندان ویتامین دی باعث تحریک پذیری بیشتر دستگاه ایمنی بدن در برابر باکتری های عامل بیماری های تنفسی به ویژه سل می شود و فعالیت به موقع دستگاه ایمنی بدن مانع از رشد این باکتری ها می شود و از پیشرفت بیماری جلوگیری می کند . پژوهشگران معتقدند شیر و آب پرتقال طبیعی سرشار از ویتامین دی است و در بهبود مبتلایان به بیماری های تنفسی به ویژه سل تاثیر بسزایی دارد .

/ 0 نظر / 5 بازدید