محققان پزشکی از سلولهای بنیادین غضروف تولید کردند

خبرگزاری فارس: محققان پزشکی موفق شدند که از سلولهای بنیادین برای درمان آسیبهای وارده به انسان، غضروف تولید کردند.

خبرگزاری فارس: محققان پزشکی از سلولهای بنیادین غضروف تولید کردند
 

تیم محققان آمریکایی موفق شدند از سلولهای بنیادین غضروف تولید کنند که می‌توان از آن برای درمان آسیبهای وارده به غضروفها و درمان خشکی زانو و مفاصل کمک گرفت.

محققان گفتند: می توان این غضروفها را از سلولهای بنیادین جنینی و سلولهای بنیادین افراد بالغ استخراج کرد.

تحقیقات اولیه روی موش های آزمایشگاهی به تاثیر و کیفیت غضروف های استخراج شده از سلولهای بنیادین هنگام پیوند آنها در موشها اشاره کرد که این کیفیت، همانند کیفیت غضروفهای طبیعی است.

بر پایه این گزارش، غضروفها به علت برخوردها یا آرتروز به ویژه در بین سالمندان دچار آسیب دیدگی می‌شوند.

mena

/ 0 نظر / 9 بازدید