چگونگى کاهش روند بیمارى پارکینسون

مطالعات نشان مى دهد، دو نوع آنتى بیوتیک «مینوسایکلسین و کراتین» و ماده اى که توسط بافت هاى ماهیچه اى و عضلانى تولید مى شود، باعث کاهش سرعت روند بیمارى پارکینسون مى شود. به نظر مى رسد این ترکیبات کاهش یک نوع استرس سلولى التهاباتى که باعث آسیب دیدگى سلول ها مى شوند را به دنبال دارد. در این بیمارى سلول هاى مغزى که «دوپامین» تولید مى کنند به مرور زمان از بین مى روند.

/ 0 نظر / 10 بازدید