شلغم و خواص آن

گیاهی از خانواده شب بو.برگ های آن دارای بریدگی و محوری که گل ها بر آن ظاهر می شوند و بافاصله از برگ ها قرار می گیرند ریشه آن متورم و حاوی مواد اندوخته ای است که به مصرف می رسد. شلغم گیاهی است زراعی که در غالب مزارع پرورش داده میشود.
شلغم دارای قند طبیعی و منیزیم زیاد می باشد و از همین جهت اسکلت را محکم می کند و فسفر آن مغزو اعصاب را تقویت می کند.خوراک مغز است و تسکین میدهد و تقویت می نماید .شلغم باعث درمان تشنج و گواتر میشود اما شلغم برای کسانی که معده ضعیف دارند به علت دیر هضم شدن آن ممکن است که باعث شود نفخ کنند چون دارای مقداری سلولز است و کمی سنگین است .لذا برای این اشخاص بهتر است اولا از شلغم های کوچکتر و لطیف تر استفاده کنند دوما برای خنثی کردن زیان های احتمالی همراه آن از زیره و فلفل و شیرینی استفاده کنید مفید خواهد بود.

/ 0 نظر / 7 بازدید