نقص ژنتیکی عامل تومور ریوی

نتایج مطالعه ای نشان داده است یک ژن مهار کننده تومور به نام LKB1 تقریبا در یک چهارم افراد مبیتلا به سرطان ریه دچار جهش شده است.

گرچه جهش های ایجاد کننده سرطان هرروز در بدن انسان رخ می دهند ، ژن های اختصاصی هم وجود دارند که چنین رویدادهای بدخیمی را تشخیص می دهند و از رشد خارج از کنترل سلول ها جلوگیری می کنند. اما تا کنون فقط چند مهار کننده تومور شناخته شده اند. به گزارش ساینس دیلی اکنون محققان دانشگاه کارولینای شمالی جهش های LKB1 را موش یافته اند که منجر به ایجاد تومورهایی می شوند که تهاجمی تر بوده و احتمال بیشتری دارد در همه بدن گسترش یابند. نقص دراین ژن منجربه شکل بدتری از سرطان ریه می شود. محخققان امیدوارند یافته فوق به تشخیص بهتر بیماران و تجویز داروی مناسبتر به آنها کمک کند.
/ 0 نظر / 6 بازدید