دست ها را براى حفظ سلامت بشویید

داشتن دستان تمیز یکى از مهم ترین راه هاى مؤثر براى جلوگیرى از بیمارى ها و ابتلا به عفونت ها است. وقتى دستان خود را مى شویید به نکات زیر توجه کنید: ۱) ابتدا دستان خود را با آب نمناک کنید و براى شستن حتماً از صابون استفاده کنید. ۲) دو دست خود را به هم بمالید تا خوب تولید کف کند.۳) تمام سطوح دست خود را با کف صابون آغشته کنید.۴) مالش دست ها را تا ۲۰ ثانیه ادامه دهید. ۵) دستان خود را با حوله یا دستمال تمیز خشک کنید و در صورت امکان براى بستن شیرآب از دستمال استفاده کنید.۶) چنانچه صابون و آب در دسترس نبود، از الکل براى تمیز کردن دستان خود استفاده کنید.
/ 0 نظر / 7 بازدید