تأثیر مثبت یوگا در زایمان

محققان معتقدند یوگا براى زنان باردار بسیار مفید است.
به گفته پژوهشگران، حرکات یوگا هنگام باردارى موجب افزایش وزن نوزاد مى شود و از زایمان سخت جلوگیرى مى کند.
محققان همچنین دریافتند درصد تولد نوزادان زودرس در زنانى که هنگام باردارى حرکات یوگا انجام مى دهند از ۲۹ به ۱۴ درصد کاهش مى یابد.
به گفته آنها پرداختن به یوگا همچنین در زمان باردارى موجب کاهش فشار خون و کاهش ترشح هورمون اضطراب و افزایش جریان خون در جفت مى شود.

/ 0 نظر / 6 بازدید