بروز عارضه پیرچشمی در افراد بالای 40 سال امری طبیعی است

در پی روند طبیعی عملکرد چشم، بروز تاری دید در فاصله نزدیک یا عارضه پیر چشمی در افراد بالای ‌۴٠ سال امری طبیعی است و بیماری محسوب نمی‌شود.

 به طور میانگین اغلب افراد در سنین بالای ‌۴٠ سال به دلیل تغییر در حجم عدسی و کاهش دامنه تطابق چشم، در انجام فعالیت‌های نزدیک همچون مطالعه با مشکل روبرو می‌شوند؛ به این ترتیب انجام معاینه چشم و استفاده از عینک در این دوران امری ضروری است.
باتوجه به این که نمره پیر چشمی مثبت است و افراد دارای سابقه نمره منفی (دوربینی) کمتر به عارضه پیرچشمی متبلا می‌شوند،  داشتن سابقه نمره منفی چشم یا انکسار دید موجب تفاوت در نمره عینک افراد بالای
‌۴٠ سال دچار پیرچشمی می‌شود؛ به طوری که برخی افراد هنگام ابتلا به این عارضه نمره عینک ‌۵/٠ و برخی نمره عینک ‌٢۵/٠ دارند.

/ 0 نظر / 9 بازدید