با لباس و نه ضد آفتاب از پوست کودکان در مقابل آفتاب محافظت کنید

به گفته پژوهشگران دانشگاه tubingenدر آلمان به نظر نمی رسد در فصل شنا استفاده از ضد آفتاب حتی در مقادیر زیاد در کودکان در پیشگیری از خالهای پوستی به اندازه پوشیدن تی شرت روی لباس شنای آنها موثر باشد.

به گزارش خبرگزاری رویترز هلث خال های ناشی از آفتاب تنها از نظر زیبایی مشکل افرین نیست بلکه در تعدادی از افراد به سمت نوعی سرطان پوستی به نام ملانوما پیشرفت می کنند.

در این مطالعه بررسی بیش از ۱۸۰۰کودک آلمانی در فاصله سنی بین ۲تا ۷سال ثابت کرد بین استفاده از کرم های ضد آفتاب و پیشگیری از ظاهر شدن خالهای پوستی ناشی از افتاب رابطه معنی داری وجود ندارد.

از طرف دیگر تعداد خال های پوستی در کودکانی که در ساحل یا استخر شلوار کوتاه و تی شرت می پوشند از کودکانی که تنها مایو می پوشند کمتر بود.

این به این معنی نیست که از کرم های ضد افتاب استفاده نکنیم .کرم های ضد افتاب از پوست در مقابل اشعه مافوق بنفش محافظت می کند و مانع ابتلا به انواعی از سرطان پوست می شود.با وجود این میزان محافظت این کرم ها در پیشگیری از ابتلا به خال های پوستی آنطور که فکر می کنیم و انتظار داریم نیست. میزان محافظت از پوست به وسیله کرم های ضد آفتاب به نحوء استفاده از آنها بستگی دارد.

خال به خصوص در بین سفید پوستان بسیار شایع است .بسیاری از این خال ها هرگز به سمت بدخیم شدن پیشرفت نمی کنند.ژنتیک شخص یکی از اصلی ترین عوامل مستعدکننده تغییرات بدخیم در این خال ها محسوب می شود.کودکان استعدادشان را برای خال سازی از والدینشان به ارث می برند.

هرچه تعداد خال ها بیشتر و اندازه آنها بزرگتر باشد متوسط خطر ابتلا به ملانوما بیشتر می شود.

محققان این مطالعه به والدین کودکان توصیه می کنند که با پوشاندن لباس به کودکانشان در هنگام بازی در هوای آزاد استخر و کنار دریا از ایجاد خال در بدن آنها جلوگیری کنند.

پوشاندن لباس به کودکان و پرهیز از آفتاب بهترین روش برای پیشگیری و حفظ پوست از عوارض خطرناک افتاب می باشد.با وجود این استفاده از کرم ضد آفتاب برای پوشاندن بخش های در معرض مانند صورت و دست بسیار موثر است.
/ 0 نظر / 10 بازدید