اختلال در هضم غذا با استرس

اولین مرحله هضم غذا توسط دهان انجام مى شود ودر صورتى که غذا به خوبى جویده نشود و یا درخوردن آن تعجیل گردد با آنزیم هاى مربوط به خوبى مخلوط نمى شود و باعث سنگین شدن بار معده و مشکلات گوارشى مى شود.
استرس در هنگام غذا خوردن هضم و جذب غذا را با اختلال روبه رو مى کند. بسیارى از افراد غذاى خود را مقابل تلویزیون صرف مى کنند یا به دلیل صرفه جویى در وقت جلسات ادارى شان را وقت ناهار یا شام مى گذارند در صورتى که این عوامل استرس زا مشکلاتى در هضم غذا و گوارش به وجود مى آورد.
بعضى افراد که رژیم مى گیرند از وعده هاى غذایى خود کم مى کنند و یا فقط یک سرى مواد خاص مصرف مى کنند که هردو امرى غلط است و فرد را دچار مشکلات اساسى مى کند. این افراد مى توانند سبزى و میوه خام مصرف کنند اما باید به تدریج و به مقدار کم شروع کنند که دستگاه گوارش بتواند آن را بپذیرد. چون میوه ها و سبزى ها به دلیل ویتامین هاى مفیدى که دارند درست نیست که از برنامه غذایى افراد حذف شوند. حتى مصرف حبوبات هم اگر تدریجاً صورت گیرد براى فرد دچار مشکل نمى کند.کسانى که نمى توانند شیر مصرف کنند دو دسته اند گروهى به این ماده حساسیت دارند که راه حلى برایشان نیست اما تعدادى افراد مشکل عدم تحمل شیر را دارند. دلیلش این است که آنزیم هضم شیر در بدنشان وجودندارد اما مى توان با تدریجى خوردن مشکل هضم را ازبین برد.

/ 0 نظر / 8 بازدید