مصرف امگا 3 شدت سکته مغزی را کاهش می دهد

محققان می گویند که یک رژیم غذایی مملو از امگا 3 که در ماهی های چرب مانند سالمون پیدا می شود، شدت آسیب مغزی پس از سکته مغزی را کاهش می دهد.

مصرف امگا 3   شدت سکته مغزی را کاهش می دهد

به گزارش یونایتدپرس، محققان کانادایی نشان دادند که وسعت آسیب مغزی پس از سکته مغزی در موش هایی که هر روز نوع 'دی.اچ.ای' امگا 3 را مصرف می کردند، 25 درصد کاهش یافته است .
محققان مشاهده کردند که اثرات سکته مغزی در موش هایی که به مدت سه هفته دی.اچ.ای مصرف کرده بودند نسبت به موش هایی که یک رژیم غذایی معمولی داشتند ، به حداقل رسیده بود.
محققان در گروه موش هایی که دی.اچ.ای مصرف می کردند یک کاهش در تمرکز مولکول هایی مشاهده کردند که موجب التهاب بافت می شدند و برعکس افزایش در مقدار مولکول هایی که از مرگ سلولی پیشگیری می کردند، مشاهده کردند.
محققان می گویند که این اولین مشاهده قانع کننده از اثر قوی ضد التهابی دی.اچ.ای در مغز است.
این اثر محافظتی ناشی از جایگزینی مولکول ها در غشای نرون ها است .
به گفته محققان، مصرف امگا 3 یک محیط ضد التهابی و محافظ عصبی در مغز ایجادمی کند که آسیب پس از سکته مغزی را کاهش می دهد.
مصرف امگا 3 از یک واکنش التهابی حاد جلوگیری می کند که اگر کنترل نشود برای بافت مغز مضر است.

منبع : ایرنا

/ 0 نظر / 8 بازدید