دردهای زانو ناشی از مشاغل پشت میزنشینی رو به افزایش است

یک متخصص ارتوپدی با اشاره به اینکه کارمندان به دلیل نداشتن فعالیت زیاد دچار دردهای زانو می‌شوند، گفت: افرادی که در سنین 40 سالگی هستند بیشتر درمعرض بروز زانودردهای اداری قرار دارند.

neshastan.jpg

 

دکتر محمود معتمدی در گفت وگو با خبرنگار ایسنا منطقه دانشگاه علوم پزشکی تهران، با بیان اینکه کارمندان پشت میزنشین و دانشجویان بسیار زود دچار درد زانو می شوند، اظهار داشت: استفاده بیش از اندازه از اینترنت و مشاغل پشت میزنشینی عاملی برای افزایش بروز بیماری‌هایی همچون زانو درد و دردهای مفصلی خواهد بود.

 

 

 

این متخصص ارتوپدی با اشاره به اینکه کارمندان به دلیل نداشتن فعالیت زیاد دچار دردهای زانو می‌شوند، افزود: افرادی که در سنین 40 سالگی هستند بیشتر در معرض بروز زانو درد اداری قرار دارند.

 

 

 

وی با تاکید بر اینکه روز به روز دردهای زانو ناشی از پشت میزنشینی روبه افزایش است، توصیه کرد: صندلی افراد کارمند جهت کار و فعالیت باید استاندارد باشد به طوری که دارای ارتفاع و وضعیت مناسب با میز او تهیه شده باشد.

 

 

 

این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران به افرادی که به طور مداوم از رایانه استفاده می کنند، گفت: این دسته از افراد باید هراز چندگاهی به خود استراحتی بدهند و آرام قدم بزنند تا ماهیچه های آنان ضعیف نشود.

 

 

 

وی با بیان اینکه افراد کارمند باید در طول روز زمان مناسبی را برای انجام فعالیت‌های ورزشی به خود اختصاص دهند، تصریح کرد: کارمندان تا قبل از زمان بروز درد زانو باید به هنگام نشستن پشت میز پاهایشان از زمین فاصله داشته باشد لذا بدین منظور باید جسمی را زیر پای خود قرار دهند.

 

/ 0 نظر / 4 بازدید