مسواک های زبر به دندانها و لثه ها آسیب می رساند

محققان می گویند مسواک های زبر باعث تخریب لثه ها، خونریزی لثه ها، جدایی لثه ها و دندانها از هم و همچنین باعث خرابی دندانها می شود. بعضی از افراد فکر می کنند که مسواک های زبر دندانها را خوب تمیز می کند در حالیکه از لحاظ عملی ثابت شده که این درست نیست. مسواک باید دندانها و لثه ها را تمیز کند ولی تخریب نکند و مسواک های زبر لثه ها را تخریب می کند و همچنین باعث خونریزی لثه ها و خرابی دندانها و جدایی لثه و دندان می شود. مسواک های زبر باعث می شود دندانها به غذا های سرد و گرم حساسیت داشته باشد. بنابراین افراد باید دقت داشته باشند که برای تمیزی دندانها و لثه ها از مسواک های نرم و نرمال استفاده کنند.
/ 0 نظر / 6 بازدید