میکروب های پوست از بدن در برابر عفونت محافظت می کنند

نتایج یک مطالعه نشان می دهد، میکروب هایی که به طور معمول در پوست زندگی می کنند از بدن در برابر عفونت محافظت می کنند.

 
 
به گزارش زینیوز، از آنجایی که پوست بزرگترین اندام بدن است تعامل زیادی با میکروب های محیط دارد.

اگرچه سلول های ایمنی پوست از بدن در برابر ارگانیسم های مضر محافظت می کنند اما تا کنون مشخص نشده است که آیا میلیون ها میکروبی که به طور طبیعی در پوست هستند و به میکروب های پوستی معروفند نیز در این میان نقش مفیدی دارند یا خیر.

در این مطالعه محققان موسسه ملی بهداشت (NIH) در آمریکا با بررسی موش ها مشاهده کردند که میکروب های پوست در تعامل با سلول های ایمنی موجود در پوست، از سیستم ایمنی بدن محافظت می کند.

در این مطالعه محققان موش ها را به دو دسته تقسیم کردند و یک دسته موش های بدون میکروب و در دسته دیگرˈ کامنسال استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس ˈ پوست انسان را به موش های بدون میکروب پیوند زدند.

نتایج این مطالعه نشان داد که این گونه میکروب ها ، سلول ایمنی پوست موش را قادر می کند تا یک مولکول علامت دهنده که برای محفاظت از بدن در برابر میکروب های مضر، لازم و ضروری است ، تولید کند.

همچنین محققان موش های میکروب دار و بدون میکروب را در معرض یک انگل قرار دادند ومشاهده کردند که موش های بدون میکروب در مواجهه با این انگل واکنش ایمنی موثری نشان نمی دهند درحالی که موش های میکروب دار این واکنش ایمنی را نشان دادند.
 
منبع : ایرنا
/ 0 نظر / 10 بازدید