زیتون و خواص آن

درخت زیتون دارای برگ های باریک دراز و گل های خوشه ای است.میوه آن بیضوی شکل بوده و هسته ان در مناطق معتدل کاشته میشود و سپس چندین سال میوه می دهد .
درخت زیتون در منطقه شمال ایران نواحی شهرستان رودبار و منجیل و زنجان فراوان دیده میشود و هرگاه از سرما و یخبندان محفوظ بماند تا دو هزار سال عمر میکند.
شاخه و برگ درخت زیتون در کتب مذهبی و سنتی به نام صلح و آشتی معروف است و آن را رب النوع عقل و دانایی میدانند همچنین این میوه دارای فسفر پتاس گوگرد منیزم کلسیم آهن و مس منگنز است.و دارای ویتامین های A,bو گلوکز و ید موسوم به اولور وپوزید می باشد.
خوردن ۱۴ مثقال روغن آن با آب گرم و با جوشاندن جو مسهلی عالی است جهت درد عضلات و سیاتیک.
زیتون یک ماده بسیار عالی است برای تقویت حافظه. و هرگاه ۱۵ مثقال روغن زیتون را در یک استکان آب گرم و ماء الشعیر مخلوط کرده و بخورید برای درد اعصاب و درد عصب سیاتیک مفید است.
بعضی از بوی روغن زیتون ناراحت می شوند این دسته اشخاص می توانند روغن را با آب پرتقال و یا لیمو ترش میل نمایند.

/ 0 نظر / 6 بازدید